FGU-uddannelsen

Læs mere om FGU og andre uddannelser FGU AGU PGU EGU BASIS OG AFSØGNINGSFORLØB FGU EUD STU

FGU er et tilbud som henvender sig til unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse. Formålet med FGU generelt er at ruste de unge på Bornholm fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme godt i gang på arbejdsmarkedet.                                                                                                                                                                                                                                                            Læs mere om FGU på brochuren her:
 https://www.sebrochure.dk/FGU_Danmark/WebView/

Læs mere om FGU-uddannelsen

Om FGU-uddannelsen

Om FGU Uddannelsen FGU Bornholm (Forberedende Grund Uddannelse) startede som ny institution på Bornholm den 1. august 2019

AGU – Almen grunduddannelse

AGU er for dig, der gerne vil have adgang til en ungdomsuddannelse, f.eks. hf-, gymnasial eller EUD eller erhvervsuddannelser og derfor har brug for at blive bedre til almene fag som dansk og matematik, m.fl..

PGU – Produktions Grunduddannelse

PGU – Produktions Grunduddannelse er til den unge, der lærer bedst ved at bruge sine hænder og evt. ønsker at starte på en ungdomsuddannelse, EUD – (Erhvervsuddannelse)

EGU – Erhverv grunduddannelse

EGU – Erhvervsgrunduddannelse er til den unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og få konkrete erfaringer og kompetencer, der forbereder den unge til beskæftigelse eller en erhvervsuddannelse.

FGU – Basis og Afsøgningsforløb

Er du i tvivl om hvilket spor du skal vælge eller om FGU Bornholm er noget for dig, så er et Basis eller Afsøgningsforløb en mulighed for at prøve forskellige spor og temaer af og giver dig muligheden for at se om FGU Bornholm er noget for dig.

FGU EUD – Erhvervsuddannelse

FGU-baseret erhvervsuddannelse (FGU-eud) er en særlig tilrettelæggelsesform for erhvervsuddannelser. Uddannelsen gennemføres helt eller delvist på en FGU-institution efter modellen for Ny mesterlære, men uden uddannelsesaftale. FGU-eud -har samme mål og niveau som tilsvarende eud og afsluttes med samme prøver og beviser.