Prøver

Når du bliver tilmeldt FGU Bornholm, bliver du også tilmeldt prøverne – men du skal først op når du er klar til dem.

Fagene dansk, dansk som andet sprog, matematik samt PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære) er obligatoriske prøvefag. Fagene afsluttes på det niveau, som er fastsat i din forløbsplan. Hvis du har ét eller flere almene valgfag, aflægger du prøve i mindst ét af de pågældende valgfrie fag.

Prøvereglement

Prøver, der indgår i FGU uddannelsen

Folder for FGU Uddannelsen

Mere om prøver

Kontakt FGU Bornholm