Erhvervstræning

Hvis du som EGU elev i opstartsperioden går på et basisforløb, kan du i op til to uger ad gangen og højst fire uger per halve år deltage i erhvervstræning.

Erhvervstræning er en del af FGU uddannelsen for de to spor AGU og PGU. Her er det muligt at komme ud i en virksomhed i erhvervstræning 2 gange pr. halvår i optil to uger ad gangen. Hvis du som EGU elev er startet uden en praktikplads og derved går på basisforløb, kan du komme ud i en virksomhed i erhvervstræning 2 gange pr. halvår i optil to uger ad gangen.

FGU-eleven kan deltage i erhvervstræning i offentlige og private virksomheder. Gennem erhvervstræningen kan eleven få erfaring med dagligdagen i en virksomhed, der styrker og kvalificerer elevens valg af uddannelse og erhverv. En elev kan højst deltage i erhvervstræning i fire uger pr. påbegyndt halvår og højst to uger ad gangen. Som udgangspunkt er der fastlagt faste uger for erhvervstræning på Bornholm. 

FGU Bornholm kan samarbejde med det lokale erhvervsliv mv. med henblik på at finde relevant erhvervstræning. Elever, som er i erhvervstræning, må ikke bidrage til virksomhedens produktion. Det vil sige, at eleven ikke må bidrage direkte til virksomhedens indtjening. Der er tale om deltagelse i undervisning under arbejdspladslignende vilkår i en virksomhed. Institutionen skal derfor løbende have fokus på, at eleven er i et læreforhold og ikke er en egentlig arbejdskraft for virksomheden. 

Erhvervstræningen kan også bruges som adgang til at få en praktikplads eller komme i beskæftigelse i en virksomhed efter FGU-forløbet. Eventuelle planer om erhvervstræning skal institutionen skrive i elevens forløbsplan. Eleven modtager skoleydelse i perioder med erhvervstræning.

Erhvervstræning (praktik)

I løbet af dit ophold som elev på FGU Bornholm har du mulighed for erhvervstræning (praktik). Som udgangspunkt kan du komme i erhvervstræning (praktik), når du har gået på skolen i minimum en måned og det vurderes, at du udviser stabilitet – både i arbejdet og i fremmøde.

Senest opdateret: 2. oktober 2020

Folder for FGU Uddannelsen

Kontakt FGU Bornholm