EGU – Erhverv grunduddannelse

EGU - Erhvervsgrunduddannelse er til den unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og få konkrete erfaringer og kompetencer, der forbereder den unge til beskæftigelse eller en erhvervsuddannelse.

Egu er en aftalebaseret praktik, der veksler mellem skoleforløb og praktik i en lokal virksomhed. Her skal eleven opnå kendskab til arbejdsmarkedet og opnå viden, færdigheder og kompetencer, der er relevante og efterspurgte på arbejdsmarkedet, således at eleven senere kan overgå til en erhvervsuddannelse eller beskæftigelse.

  • Det er den kommunale ungeindsats, der har ansvaret for at finde en praktikplads til den unge.
  • I praktikken undervises eleven i et fagligt tema.
  • Ved siden af praktikforløbet deltager den unge i skoleforløb, som skal understøtte virksomhedspraktikken.
  • Skoleforløb kan helt eller delvist bestå af kombinationsforløb, fx AMU-kurser,
  • elementer fra kompetencegivende ungdomsuddannelser eller højskoleforløb (kun muligt for egu-elever).
  • Desuden kan skoleforløbene tilrettelægges med undervisning i fx matematik, dansk og/eller PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære).
  • Et egu-forløb tilrettelægges med 2/3 virksomhedspraktik og 1/3 skoleundervisning.
Senest opdateret: 8. december 2020

Folder og video for EGU

Udtalelser

”Vi har et godt samarbejde i klassen, nogle lærerige timer og en erfaren underviser.”
Kaiji, elev på AGU
”Jeg synes det er rart sted at være og jeg har lært meget mere i matematik end nogensinde før.”
Elev på AGU
”Jeg kan godt lide at være på holdet, fordi man bliver respekteret som den man er.”
Cecilie, elev på Omsorg og Sundhed
”Vi arbejder ofte i temaer med stillede opgaver. Der er det sjovt at se hvordan samme opgave kan give så forskellige resultater – og se hvad hinanden laver.”
Rebekka, smykkeholdet
”Det er nogle hyggelige og seriøse lærere. Der er både plads til fis og ballade, men det er seriøst arbejde samtidig.”
Mads, elev på Byg, bolig og anlæg.
”Vi er gode til at hjælpe hinanden i undervisningen og så er sammenholdet fantastisk.”
Emily, Handel og service
”FGU Bornholm har gjort mig mere selvsikker. Jeg er blevet mere udadvendt, så nu tør jeg være aktiv og snaksaglig i timerne og i det sociale.”
Mikkel, elev på Kommunikation, IT og e-sport
"STU har givet mig muligheden for at uddanne mig på niveau med andre, på mine helt egne præmisser"
Mie, elev på STU
Tidligere
Næste