Om FGU-uddannelsen

Om FGU Uddannelsen FGU Bornholm (Forberedende Grund Uddannelse) startede som ny institution på Bornholm den 1. august 2019

FGU er et tilbud som henvender sig til unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse. Formålet med FGU generelt er at ruste de unge på Bornholm fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme godt i gang på arbejdsmarkedet.

På FGU uddannelsen er det muligt at vælge mellem 3 spor:

På PGU og EGU er det muligt at vælge mellem 12 faglige temaer, hvor FGU Bornholm udbyder hovedparten.

Det er muligt at komme i et afsøgningsforløb, som varer i 14 dage og er for dig, der ikke føler dig helt sikker på hvilke spor, tema eller fag du skal vælge. Der er også mulighed for at afprøve flere værksteder i en længere periode eller arbejde mere med det personlige eller sociale på vores Basisforløb.

Ydermere tilbyder FGU Bornholm også uddannelserne:

På FGU uddannelsen kan eleven yderligere deltage i:

 

Under erhvervstræning kan FGU-eleven deltage i offentlige og private virksomheder. Gennem erhvervstræningen kan eleven få erfaring med dagligdagen i en virksomhed, der styrker og kvalificerer elevens valg af uddannelse og erhverv.
Et kombinationsforløb er undervisningsforløb, der indeholder elementer fra kompetencegivende ungdoms- og arbejdsmarkedsuddannelser. FGU-forløb kan tilrettelægges med kombinationsforløb på alle tre uddannelsesspor. Formålet med kombinationsforløbene er at bygge en bro mellem forskellige skoleformer samt skabe en glidende og individuelt tilrettelagt overgang særligt til erhvervsuddannelsessystemet og eventuelt de gymnasiale uddannelser.

Læs mere om erhvervstræning og kombinationsforløb på uvm.dk

Læs mere om FGU Bornholm i vores online folder lige her

De Pædagogiske Trædesten (15 didaktiske principper)

Forberedende grunduddannelse FGU bygger på styrkerne fra de eksisterende tilbud fra bl.a. Produktionsskolerne, AVU (Almen voksenundervisning), FVU (Forberedende voksenundervisning),

KUU (Kombineret Ungdomsuddannelse), EGU (Erhvervsgrunduddannelse), OBU (Ordblindeundervisning), og samler de mange fagligheder og kompetencer i et samlet tilbud.

Undervisningen på FGU tager udgangspunkt i eleverne, deres individuelle uddannelsesplaner og er praksisrettet. Undervisningen adskiller sig fra de traditionelle undervisningsformer og vil bygge bro til ungdomsuddannelsessystemet og alle de andre ungdomsuddannelser i Danmark.

Med dette pædagogiske afsæt arbejder vi på FGU Bornholm med følgende 15 ”pædagogiske trædesten”. Trædestenene bygger på de 15 didaktiske principper fra Undervisningsministeriet, som vi her kalder trædesten, fordi de skal betragtes som den pædagogiske vej til at opnå de nødvendige kompetencer. Med inspiration fra bl.a. professor Lene Tanggaard, har vi tilført en ekstra trædesten kaldet FUSK. FUSK er her noget positivt, for det er det, der foregår når man får tid og mulighed for at afprøve tingene, skille det ad, fordybe sig i det, lære materialet og stoffet at kende og dermed at opdage og lære nyt.

FGU Bornholm er én af de 27 FGU (Forberedende Grund Uddannelse) institutioner i Danmark, som blev oprettet i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job. 
FGU Bornholm opstår på baggrund af produktionsskolen BornPro og den del af aktiviteter på VUC på Campus Bornholm, som omfatter unge under 25 år inden for områderne, AVU (Almen Voksen Uddannelse), FVU (Forberedende Voksen Uddannelse) og OBU (Ordblindeundervisning).

Desuden indgår en del af de uddannelsesfremmende foranstaltninger i kommunalt og produktionsskole regi, som f.eks. KUU (Kommunal Ungdoms Uddannelse) og EGU (Erhvervs Grunduddannelse). FGU Bornholm står derfor på fundamentet af værkstedspædagogikken fra produktionsskolerne og den almene undervisning fra VUC’erne og skal gennem et nyt fælles tredje skabe en institution, der skal støtte og ruste de unge til næste skridt til job igennem FGU.

Senest opdateret: 6. oktober 2020

Folder og videoer for FGU-uddannelsen

Video om FGU-uddannelsen