FGU Bornholms privatlivspolitik

Vi behandler dine personlige data forsvarligt. Her kan du læse mere om, hvad vi har af data på dig og hvordan vi behandler den.

Behandling af persondata i tilknytning til dit skoleforløb

FGU Bornholm, CVR nr. 39815796 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte rektor Cathie Westh på tlf. +45 60 12 18 12, e-mail: mail@fgub.dk vedrørende henvendelser om persondata.

Behandlingen af dine personoplysninger

Under uddannelsesforløbet behandler vi en række oplysninger om dig, med henblik på at indgå og opfylde uddannelsesaftalen (iht. Databeskyttelsesforordningens art. 6, 1, b) samt sikre, at vi lever op til lovgivningsmæssige krav samt arbejds-, sundheds- socialretlige forpligtelser (iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, 1, c, og art. 9, 2, b). I visse tilfælde vil vi indhente dit samtykke til den konkrete behandling af dine personoplysninger (iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, 1, a og 9, 2, a).

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

 • ID-oplysninger, herunder navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • CPR-nummer
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med indmeldelsesblanket og målgruppevurdering
 • Eksamenspapirer fra tidligere uddannelsesinstitutioner
 • Overblik over tidligere uddannelsesforløb
 • Noter i forbindelse med trivsels- og forløbssamtaler
 • Beviser (for gennemført undervisning, uddannelse, kompetencebevis, enkeltfag, mv.)
 • Kopi af kørekort
 • Elevbilleder
 • Afdeling som du er tilknyttet på FGU Vestegnen
 • Kommune som du er tilknyttet (skoleydelse)
 • Fravær – herunder også sygefravær
 • Kopi af praktikkontrakt
 • Skattekort
 • Helbredsmæssige oplysninger, herunder arbejdsskader samt følsomme oplysninger i forbindelse med trivsels- og forløbssamtaler


Ovenstående oplysninger behandles for at overholde forpligtelser iht. bekendtgørelse af lov om FGU-institutioner, kildeskatteloven og databeskyttelsesloven.

Opbevaring og sletning

Vi opbevarer dine oplysninger inden for en årrække. Oplysninger som danner grundlaget for et kompetencebevis skal opbevares i 30 år iht. bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af uddannelsestilbud. Andre oplysninger relateret til dig vil blive slettet, når du har afsluttet et uddannelsesforløb. Indmeldelsesblanket og eksamenspapirer fra tidligere uddannelsesforløb opbevares i 2 år.
FGU Vestegnen er desuden forpligtet til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år plus indeværende regnskabsår i henhold til bogføringsloven. Her vil oplysninger om dig fremgå som dokumentation.
Her finder du følgende privatlivs politikker (PDF):

Senest opdateret: 12. august 2020

Udtalelser

”Vi har et godt samarbejde i klassen, nogle lærerige timer og en erfaren underviser.”
Kaiji, elev på AGU
”Jeg synes det er rart sted at være og jeg har lært meget mere i matematik end nogensinde før.”
Elev på AGU
”Jeg kan godt lide at være på holdet, fordi man bliver respekteret som den man er.”
Cecilie, elev på Omsorg og Sundhed
”Vi arbejder ofte i temaer med stillede opgaver. Der er det sjovt at se hvordan samme opgave kan give så forskellige resultater – og se hvad hinanden laver.”
Rebekka, smykkeholdet
”Det er nogle hyggelige og seriøse lærere. Der er både plads til fis og ballade, men det er seriøst arbejde samtidig.”
Mads, elev på Byg, bolig og anlæg.
”Vi er gode til at hjælpe hinanden i undervisningen og så er sammenholdet fantastisk.”
Emily, Handel og service
”FGU Bornholm har gjort mig mere selvsikker. Jeg er blevet mere udadvendt, så nu tør jeg være aktiv og snaksaglig i timerne og i det sociale.”
Mikkel, elev på Kommunikation, IT og e-sport
"STU har givet mig muligheden for at uddanne mig på niveau med andre, på mine helt egne præmisser"
Mie, elev på STU
Tidligere
Næste