FGU – Basis og Afsøgningsforløb

Er du i tvivl om hvilket spor du skal vælge eller om FGU Bornholm er noget for dig, så er et Basis eller Afsøgningsforløb en mulighed for at prøve forskellige spor og temaer af og giver dig muligheden for at se om FGU Bornholm er noget for dig.

Basis

På basisforløbet er der løbende optagelse året rundt. Der er undervisning i dansk og matematik, samt PASE (privatøkonomi, arbejdslære, samarbejdslære og erhvervslære) og introduktion til de forskellige uddannelsesspor med mulighed for deltagelse i relevante valgfag. Når den unge er afklaret i forhold til valg af uddannelsesspor og tema, overgår den unge som udgangspunkt til sporet.

Basis giver mulighed for følgende:

 • Er for dig er er uafklaret i forhold til fremtiden og fagretning – mulighed for at få en bred tilgang til det man har lyst til og arbejdet omkring relationer til mennesker
 • Som skal bestå fag for at sikre optagelse på en anden ungdomsuddannelse.
 • Der har brug for styrkelse af de personlige, sociale og faglige kompetencer
 • Giver mulighed for erhvervstræning
 • Mulighed for at afprøve forskellige spor og temaer
 • Afventer praktikplads til at starte på en EGU

Undervisningen på Basis:

 • Er projektorienteret med dansk og matematik som vigtige elementer – som også indeholder praktiske og produktionsmæssige forløb, der afspejler de muligheder, der er til stede på FGU Bornholm.
 • Den unge får undervisning i dansk og matematik efter niveau, i forhold til at komme videre med i uddannelse.
 • Er en del af det fællesskab der er på FGU Bornholm og de tværgående projekter og arrangementer der tilbydes
 • Samtidig hjælper vi den unge med vejledning i forhold til uddannelse- og forløbsplan. 

Afsøgningsforløb

Afsøgningsforløb er for dig, som vil prøve og se om FGU er noget for dig. Afsøgningsforløbet varer i 14 dage, og kan du afprøve spor, tema eller fag du skal vælge.

Afsøgningsforløbet kan:

 • Vare i op til to uger.
 • Afsøgningsforløbet kan indgå som en forberedende del af målgruppevurderingen.
 • Forløbet ligger således før selve FGU-forløbet og tæller derfor heller ikke med i den samlede varighed for et FGU-forløb, der som hovedregel er maksimalt to år.
 • Tilrettelægges, så den unges realkompetencer bliver afdækket. Afsøgningsforløbet har til hensigt at kvalificere vurderingen af, om den unge tilhører målgruppen for FGU.

 

Senest opdateret: 23. september 2020

Video om FGU-uddannelsen

Udtalelser

”Vi har et godt samarbejde i klassen, nogle lærerige timer og en erfaren underviser.”
Kaiji, elev på AGU
”Jeg synes det er rart sted at være og jeg har lært meget mere i matematik end nogensinde før.”
Elev på AGU
”Jeg kan godt lide at være på holdet, fordi man bliver respekteret som den man er.”
Cecilie, elev på Omsorg og Sundhed
”Vi arbejder ofte i temaer med stillede opgaver. Der er det sjovt at se hvordan samme opgave kan give så forskellige resultater – og se hvad hinanden laver.”
Rebekka, smykkeholdet
”Det er nogle hyggelige og seriøse lærere. Der er både plads til fis og ballade, men det er seriøst arbejde samtidig.”
Mads, elev på Byg, bolig og anlæg.
”Vi er gode til at hjælpe hinanden i undervisningen og så er sammenholdet fantastisk.”
Emily, Handel og service
”FGU Bornholm har gjort mig mere selvsikker. Jeg er blevet mere udadvendt, så nu tør jeg være aktiv og snaksaglig i timerne og i det sociale.”
Mikkel, elev på Kommunikation, IT og e-sport
"STU har givet mig muligheden for at uddanne mig på niveau med andre, på mine helt egne præmisser"
Mie, elev på STU
Tidligere
Næste