PGU – Produktions Grunduddannelse

PGU – Produktions Grunduddannelse er til den unge, der lærer bedst ved at bruge sine hænder og evt. ønsker at starte på en ungdomsuddannelse, EUD – (Erhvervsuddannelse)

Undervisningen er bygget op omkring et fagligt tema med værkstedsundervisning, hvor formålet er, at gøre den unge klar til en erhvervsuddannelse, anden ungdomsuddannelse eller til ufaglært beskæftigelse. De faglige temaer er særligt udviklet til FGU, og undervisningen består af 2/3 produktion og 1/3 teori. Udover at vælge et fagligt tema, skal den unge også deltage i undervisningen i almene fag, som skal ske i tæt samspil med det værksted og den produktion, som eleven er en del af. Det praktiske arbejde i værkstederne skal derfor integreres med undervisningen i de almene fag, Dette sker eksempelvis ved, at eleven på træværkstedet lærer matematik, i forbindelse med at han/hun skal bygge et legehus. 

Elever i PGU skal som udgangspunkt have undervisning i:

  • Et fagligt tema
  • Dansk eller dansk som andetsprog
  • Matematik
  • PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære og Erhvervslære) eller Identitet og medborgerskab. (Som udgangspunkt tilbydes PASE på FGU Bornholm)
  • Et eller flere valgfag.
Senest opdateret: 23. september 2020

Folder for PGU-uddannelsen

Udtalelser

”Vi har et godt samarbejde i klassen, nogle lærerige timer og en erfaren underviser.”
Kaiji, elev på AGU
”Jeg synes det er rart sted at være og jeg har lært meget mere i matematik end nogensinde før.”
Elev på AGU
”Jeg kan godt lide at være på holdet, fordi man bliver respekteret som den man er.”
Cecilie, elev på Omsorg og Sundhed
”Vi arbejder ofte i temaer med stillede opgaver. Der er det sjovt at se hvordan samme opgave kan give så forskellige resultater – og se hvad hinanden laver.”
Rebekka, smykkeholdet
”Det er nogle hyggelige og seriøse lærere. Der er både plads til fis og ballade, men det er seriøst arbejde samtidig.”
Mads, elev på Byg, bolig og anlæg.
”Vi er gode til at hjælpe hinanden i undervisningen og så er sammenholdet fantastisk.”
Emily, Handel og service
”FGU Bornholm har gjort mig mere selvsikker. Jeg er blevet mere udadvendt, så nu tør jeg være aktiv og snaksaglig i timerne og i det sociale.”
Mikkel, elev på Kommunikation, IT og e-sport
"STU har givet mig muligheden for at uddanne mig på niveau med andre, på mine helt egne præmisser"
Mie, elev på STU
Tidligere
Næste