Ordblindevenligt undervisningsmiljø

Denne rapport formidler resultaterne af projektet ”Brugen af NFC-tags på værkstederne.” Projektet har løbet fra april 2021-august 2023, og har været støttet af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.

Deltagerne i projektet er FGU-Bornholm (FGU-B), Københavns Professionshøjskole (KP). I alt har seks lærere og flere elever fra FGU-Bornholm deltaget.

Projektet er – trods mange udfordringer med udskiftning af ophavsmand og en række centrale deltagere – kommet i mål august 2023.

Tak til alle der har bidraget undervejs.

Baggrunden for denne rapport og hjemmeside er, at mange elever på FGU har læse- og skrivevanskeligheder, og disse vanskeligheder er for en stor dels elever vedkommende forårsaget af ordblindhed.

Mange elever på FGU har også sammensatte problemer ift. dårlig trivsel, diagnoser, sociale udfordringer, lavt selvværd, ringe motivation for uddannelse mv. 

Således er det et løbende opmærksomhedspunkt at skabe et mere ordblinde-venligt miljø på FGU Bornholm ved siden af den øvrige pædagogiske opmærksomhed, vi altid har på elevgruppen.

Vores formål var at:
• Gøre det let for de ordblinde elever at tilgå vejledninger og undervisningsopgaver.
• Give lærerne på værkstederne kompetencer og redskaber til at fremme den ordblinde-venlige undervisning.
• At nå, ikke kun de ordblinde, men også de elever, som har store læseudfordringer og måske ligger på grænseområdet til ordblindhed.

Link til Rapport NFC-Tags: Brugen af NFC-Tags i værkstedsundervisningen
Link til google sites: NFC-Tags Hjemmeside

Udtalelser

”Vi har et godt samarbejde i klassen, nogle lærerige timer og en erfaren underviser.”
Kaiji, elev på AGU
”Jeg synes det er rart sted at være og jeg har lært meget mere i matematik end nogensinde før.”
Elev på AGU
”Jeg kan godt lide at være på holdet, fordi man bliver respekteret som den man er.”
Cecilie, elev på Omsorg og Sundhed
”Vi arbejder ofte i temaer med stillede opgaver. Der er det sjovt at se hvordan samme opgave kan give så forskellige resultater – og se hvad hinanden laver.”
Rebekka, smykkeholdet
”Det er nogle hyggelige og seriøse lærere. Der er både plads til fis og ballade, men det er seriøst arbejde samtidig.”
Mads, elev på Byg, bolig og anlæg.
”Vi er gode til at hjælpe hinanden i undervisningen og så er sammenholdet fantastisk.”
Emily, Handel og service
”FGU Bornholm har gjort mig mere selvsikker. Jeg er blevet mere udadvendt, så nu tør jeg være aktiv og snaksaglig i timerne og i det sociale.”
Mikkel, elev på Kommunikation, IT og e-sport
"STU har givet mig muligheden for at uddanne mig på niveau med andre, på mine helt egne præmisser"
Mie, elev på STU
Tidligere
Næste